Lerend Netwerk

START LEREND NETWERK 23-24 APRIL:

Pak jouw uitdaging met AI aan... start op 23-24 april 2018

Steunpunt Vakantieparticipatie nodigt jou graag uit voor het Lerend netwerk Appreciative Inquiry (AI) om vorm te geven aan jouw toekomstvisie. Dit geschenk is voor partners die hun steentje bijdragen in het netwerk ‘Iedereen Verdient Vakantie’.

Het Lerend netwerk gaat van start met een tweedaagse in De Waterman in Molenbeek.
Op 8 verschillende leermomenten, met een 2-daagse als introductie, ontdekken we in ons lerend netwerk hoe we de complexiteit gewoon complex kunnen laten, en hoe we kunnen organiseren en samenwerken vanuit het verschil. Het netwerk ‘iedereen verdient vakantie’ is jouw klankbord om jouw eigen plannen vorm te geven.

Er zijn nog plaatsen vrij, dus schrijf je snel in voor 17 april!

Appreciative Inquiry (AI) is een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. AI verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.
AI brengt mensen in of tussen organisaties in gesprek met elkaar over onderwerpen die ertoe doen. Bijvoorbeeld over samenwerking, marktpositionering of leiderschap. Dat gebeurt altijd op waarderende wijze, met respect voor verschillen in opvattingen, achtergronden en ambities. In het veranderingsproces leren mensen van en met elkaar en creëren ze nieuw perspectief voor de toekomst. Dat perspectief vertaalt zich in acties en initiatieven, waarin mensen de volle verantwoordelijkheid voor de toekomst van hun organisatie en die van zichzelf nemen.


Tweedaagse op 23 en 24 april.
We beginnen ons traject met een 2-daagse op 23 en 24 april.  
Overnachting is niet verplicht, wie wel blijft overnachten krijgt een gegidste wandeling van Molenbeek, de Masterclass stedelijkheid.
Het Lerend netwerk gaat van start in De Waterman in Molenbeek.

Inhoud tweedaagse:

 • Informatie over de aanpak en het doel van het lerend netwerk, bespreken van de rol van Steunpunt Vakantieparticipatie
 • Een eerste kennismaking met AI: principes, praktijken en methodiek van Appreciative Inquiry
 • Het scherp krijgen van het thema voor de groep en starten met een eerste ontwerp voor een aanpak voor ieders project in de eigen organisatie
 • Grondige kennismaking met elkaar en met ieders eerste projectidee
 • Vorming van actieleergroepen

Tijdens het traject hebben we twee internationale sprekers op bezoek. Chené Swart, narratief expert en auteur van Re-authoring the World: The Narrative Lens and Practices for organisations, communities and individuals.

Gervase Bushe is een award winnende auteur met drie boeken over organisatieverandering, leiderschap en teams & teamwork. Hij is internationaal bekend voor zijn onderzoek naar en uitwerking van AI (Appreciative Inquiry).

 
Goesting?
Op verbind je verhaal staan inspirerende verhalen over het lerend netwerk 2016 en 2017


Graag delen we er een paar: 
Goesting en verwondering in nieuw lerend netwerk voor vakantiemakers. 
Achter kritiek zit altijd een wens, die wil ik horen, dan gaat het vooruit.  
Elk verhaal is een stapsteen naar morgen
Basisprincipe bij verandering: er is altijd iets wat wél werkt
Enthousiasme: een ziekte die je graag wil hebben
Vrijwilligerscultuur Plokkersheem in 4 woorden: ‘Het is van ons’


De andere sessies gaan door in groep en worden verspreid over één jaar. De data en het tempo worden in overleg per actiegroep bepaald. Het begeleidingsteam staat garant voor deskundige omkadering van de leergroepen.

Kostprijs?

Wat vraagt Steunpunt Vakantieparticipatie aan jou? 
 

Het Steunpunt Vakantieparticipatie investeert graag in zijn netwerk. 
Dit traject kost ongeveer € 2000 per persoon maar we bieden je dit gratis.
We rekenen wel op jouw aanwezigheid tijdens alle sessies! 

 Het volgende bieden we aan

 • Kosten vergaderingen
 • Broodjes, diner, koffie en water
 • Overnachting introductie 2-daagse
 • Procesbegeleiding
 • Gastsprekers over innovatie en AI
 • Online platform om ervaring te delen

 
  Niet inbegrepen: 

 • Jouw verplaatsing
 • Koffie en co tijdens de actieleergroepen, werkgroepen en  allerlei zijtrajecten die mogelijks ontstaan.

 

Voor wie?  

Ben jij een veranderingsgezinde doener?
Zie jij jezelf als een van de schouders van jouw organisatie?
Heb jij het mandaat om binnen jouw organisatie projecten op te zetten? 

Dan zijn Steunpunt Vakantieparticipatie en Toerisme Vlaanderen op zoek naar jou.
 


Context
Steunpunt Vakantieparticipatie en Toerisme Vlaanderen kregen van de minister de opdracht een vakantieaanbod te voorzien voor elke leeftijd, voor elke beurs, voor elke Vlaming, met of zonder beperking. Dit vroeg om een concretisering op Vlaams niveau.
Heel wat actoren in en rond sociaal toerisme dachten na en werkten 2 jaar lang heel hard aan een ambitieuze toekomstvisie. Dit heeft geleid tot strategische en operationele doelstellingen voor de toekomst 2014-2019. Wat die toekomst inhoudt kan je lezen in het rapport “strategische transities voor het sociaal toerisme”. Nu willen we iets terug geven aan alle partners die een steentje bijdragen aan het waarmaken van het recht op vakantie. 

Hier vind je het transitierapport.


Veel gestelde vragen
 
Gaan we samen projecten uitwerken? 
Het is niet zo dat we samen brainstormen om acties uit het transitieplan te realiseren. Dit mag in de marge uiteraard zeer zeker gebeuren, maar het eerste doel van dit traject is inspiratie aanbieden om zelf mee aan de slag te gaan in jouw organisatie.
 
Waarom is dit een groepstraject?
Vele organisaties gingen zelf al aan de slag met uitdenken van trajecten voor de opmaak van beleidsplannen, uitwerken van evenementen, nieuwe initiatieven enz. We geloven dat deelnemers in dit netwerk voor jou een waardevol klankbord kunnen zijn en zo jouw denkprocessen kunnen versterken.
Samen leren maakt het meer dan dubbel zo boeiend. 
 
Moeten we een rapport opleveren wat we met dit traject doen?
Nee, dat vragen we niet. Het is een vrijblijvend aanbod, en elke organisatie grijpt deze kans zoals de organisatie zelf wil.
Het is geen verplichting, wel een aanbod waarvan we geloven dat het krachtig en leerrijk is.
 
Is overnachting op de 2-daagse een must?
Dit is niet verplicht maar wordt wel aangeboden om het comfort van de twee dagen te verhogen.
Laat ons wel even weten of je al dan niet blijft slapen.
 
Waar is het precies?
De Waterman in Brussel 
 
Wie zit er allemaal in onze leergroep?
Op de 2-daagse komt de hele groep samen, de leergroepen worden daar gevormd. We dragen er zorg voor dat iedereen in een groep terecht komt waar hij/zij zich comfortabel voelt.
 
Kan ik 1 dag komen? 
Nee dat kan niet. Het zou het effect van een leertraject ondermijnen.
 
Wanneer en waar vinden de actieleergroepen plaats?
Elke actieleergroep legt zelf de data en locatie vast. Afhankelijk van de samenstelling van de groep kan dit zowat overal in Vlaanderen zijn. We vermoeden dat er heel wat deelnemers zelf ook over vergaderaccommodatie (en koffie) beschikken.
Toerisme Vlaanderen stelt z’n vergaderzalen ter beschikking voor de groepen die in kader van dit traject in Brussel willen afspreken.

Wie zijn de procesbegeleiders?
Arnold Vansichen geeft opleidingen inzake leiderschap, communicatie, samenwerken, diversiteit,…Daarnaast is hij ook bezig met het organiseren en begeleiden van groepsprocessen waarbij een diverse groep stakeholders met elkaar in dialoog gaat over thema’s die op dat moment aandacht vragen. Zo komen organisaties tot nieuwe inzichten, nieuwe plannen of wordt een heel proces uitgevoerd waarbij nieuwe plannen omgezet worden in acties met tussentijdse evaluaties en reflecties.
Luc Verheijen ondersteunt enerzijds organisaties bij het werken aan strategische vraagstukken vanuit een multi-actor perspectief, en werkt anderzijds rond participatief leiderschap. Een rode draad in zijn werk is Appreciative Inquiry, een theorie en methode voor persoonlijke- en organisatieontwikkeling die vertrekt vanuit wat er als kracht aanwezig is. Luc bouwde een sterk partnerschap uit met Clevelands’s Case Western Reserve University, bakermat van AI. Hij organiseert en begeleidt lerende netweren rond AI, en was mede organisator van de vijfde World AI Conference die in 2012 in Gent plaatsvond. Luc is associate bij Taos Institute.

Moet ik voor de aanvang van het traject een eigen project hebben?
Neen, dat is niet nodig. Het AI-verhaal kan jou inspireren om tot een klein of groot project te komen.

Moeten we ons voorbereiden?
Dat mag:
Hier vind je het transitierapport.
Video over AI: https://www.youtube.com/watch?v=3JDfr6KGV-k
Andere video: https://www.youtube.com/watch?v=ZwGNZ63hj5k

Heb je een vraag?

Tel. 02 588 04 49 of 1700 (gratis)

Mail ons

Adres:
Iedereen Verdient Vakantie
Grasmarkt 61
1000 Brussel 

We zijn elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 17u