Grootschalig Luisteren

icoon van een oor

De opdracht van het netwerk Iedereen Verdient Vakantie is vakantie toegankelijk maken voor mensen die drempels ervaren. Om dat goed te kunnen doen, moeten we begrijpen wat er al werkt, en waar het soms niet werkt. Dat leren we niet alleen uit cijfers. Daar hebben we veel verhalen voor nodig. We willen graag zichtbaar maken wat voorbij het meetbare ligt. Wat zijn de ervaringen die begeleiders, vakantiegangers, toeristische aanbieders meemaken? Welke momenten maakten een verschil? We horen heel verschillende en allemaal persoonlijke ervaringen. Uit die veelheid willen we leren. We sprokkelden 1004 verhalen, die we analyseerden, samen met ‘Voices that count’, door middel van de software ‘Sensemaker’.

Wie zijn de oren?

Na de eerste test van de vragenlijst op het Forum Vakantieparticipatie 2016 werd duidelijk dat grootschalig luisteren maar mogelijk was als we inspanningen zouden doen om te luisteren, in de letterlijke betekenis van het woord. Luisteren betekent: mensen op verhaal laten komen en hun verhaal alle ruimte geven in een gesprek van mens tot mens. Om dat mogelijk te maken, engageerden we ‘Oren’. Een 25-tal mensen reageerden enthousiast op onze vraag om verhalen te gaan beluisteren. Hun bereidheid om in een periode van april tot oktober 2017 op pad te gaan en verhalen te sprokkelen, werd uiteindelijk één van de belangrijkste elementen die bijdroeg tot het behalen van onze vooropgestelde resultaten.

Wat is sensemaker?

SenseMaker is een onderzoeks- en evaluatiemethode die men gebruikt in onderzoek, leertrajecten en evaluaties. Met deze manier van onderzoeken krijgen we snel inzicht in complexe (sociale) veranderingsprocessen.

We krijgen ook informatie rond zaken die vaak moeilijker te meten zijn met gewone vragenlijsten: zoals drijfveren, waarden, achterliggende dynamieken,….

SenseMaker is gebaseerd op het verzamelen van een groot aantal verhalen (500-3000) die onmiddellijk door de verhalenvertellers zelf worden geïnterpreteerd. Die interpretatie voegt nieuwe betekenis toe aan de verhalen. De tekst van de mini-verhalen geeft bijkomende verhalende en kwalitatieve informatie voor de patronen die zich aftekenen.

Het verzamelen van meer dan 1000 verhalen is niet iets dat zomaar gebeurt, daar heb je mensen voor nodig die de moeite en inspanning willen leveren om deze verhalen te beluisteren en op te schrijven. ‘De oren’hebben zich vrijwillig geëngageerd om dit onderzoek tot een goed einde te brengen.

Conclusie

CONCLUSIE

Verhalen vertellen zoveel meer dan de filosofische reflecties die ze voort brengen. Zij vormen de essentie van het Grootschalig Luisteronderzoek. Een verhaal over diepe schuldgevoelens raakt een mens meer dan een filosofische beschouwing die zegt dat schuld een grote boosdoener is in het vakantieverhaal. De ontroering en emotie die je ervaart door het vertellen van je verhaal is een steentje die grote rimpels maakt in het wateroppervlak. Lees daarom zoveel mogelijk verhalen om terug te keren naar de essentie, om weer voeling te krijgen met dat waar het allemaal om draait. Dromen, verlangens, verborgen parels en levensveranderende ervaringen. 

Het deel uitmaken van een grotere groep blijkt voor elk van de partners van ons netwerk belangrijk. Samen moeten we ervoor zorgen dat het gevoel van er alleen voor te staan bij onze partners verdwijnt. Of het nu de vakantieganger is die zich uitgesloten voelt, de sociale organisatie die zich niet gesteund voelt in zijn engagement of de aanbieder die zich misverstaan voelt door zijn eigen cliënteel. Elk van hen kampt met twijfels, maar geen van hen laat zich klein maken. Met de focus op kracht en mogelijkheden en een geëngageerde blik naar de toekomst slaan we de handen in elkaar en proberen nog meer mensen warm te maken voor ons objectief. Iedereen verdient vakantie!

Kom je graag meer te weten? Lees het volledige rapport hier!