Netwerkbijeenkomst STO 19/10/23

Op 19 oktober komen we met de bestaande sociaal-toeristische organisaties samen in het gebouw van Toerisme Vlaanderen (Grasmarkt 61, 1000 Brussel) voor een netwerkbijeenkomst. We gaan van start om 13.30u en sluiten af om 16.30u.

Dit staat er op het programma:

1) De 5 centrale opdrachten
Het decreet formuleert vijf opdrachten die je als sociaal-toeristische organisatie moet uitvoeren om in aanmerking te komen voor een subsidie. 

  • Je informeert en sensibiliseert mensen met een vakantiedrempel armoede en helpt hen een geschikte vakantie te vinden.
  • Je organiseert jaarlijks minstens twee vakanties van elk minimaal vier overnachtingen voor in totaal minstens honderd verschillende deelnemers met een vakantiedrempel uit Vlaanderen of Brussel.
  • Na drie jaar bereik je minstens één vierde nieuwe deelnemers met de vakantiedrempel armoede. In je subsidieaanvraag leg je uit hoe je dat doel wil bereiken.
  • Je helpt ervoor te zorgen dat mensen met een vakantiedrempel op termijn zelfstandig kunnen reizen en eventuele drempels op eigen kracht overwinnen.
  • Je organiseert vorming over de vakantiedrempel armoede voor je medewerkers en vrijwilligers.

We bekijken in hoeverre deze opdrachten nu al deel uitmaken van je werking. Welke gaan vlot en met welke ervaar je wat meer moeilijkheden? We maken maximaal gebruik van de tonnen aan ervaring en kennis in deze groep.
Daarnaast werpen we een blik op de toekomst. In welke zin evolueert sociaal toerisme of kan het evolueren, en wat betekent dit voor deze vijf opdrachten?

2) Subsidieloket
De structuur van je beleidsplan zal sterk bepaald worden door hoe het subsidieloket eruit ziet. We geven je alvast een eerste blik op het aanvraagformulier. 

3) Kennisdeling
Tijdens onze vorige bijeenkomst stelden we de vraag op welke manier dit netwerk een meerwaarde kan betekenen voor jouw organisatie. Hierbij kwam naar voor dat we vaak niet weten waar een organisatie mee bezig is en dat dit kennisdeling bemoeilijkt. We willen hier graag samen met jullie over nadenken.

Inschrijvingsformulier