Cahiers netwerk Iedereen Verdient Vakantie

foto van meisje met haar over gezicht

Iedereen Verdient Vakantie Waardegedragen ondernemen en cocreëren

Het realiseren van een grondrecht is de gezamelijk ambitie van het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie. De ambitie bepaalt de focus: het recht op vakantie waarmaken, voor iedereen, ook al is het niet evident. 

WaarderendOnderzoekenCove

Waarderend onderzoeken als katalysator voor vernieuwing en verbinding

Iedereen Verdient Vakantie zet een vormings- en ontdekkingstraject Appreciative Inquiry op voor haar partners. De slagzin 'De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze zelf vorm te geven' staat voorop. 

foto van mensen voor graffiti muur

De kracht van nabijheid in laagdrempelige vrijetijdskantoren: Rap op Stap

Om meer mensen te bereiken of om dichter bij mensen te komen die geen lid zijn van een organisatie werd ingezet op het opstarten en uitbouwen van een Rap op Stapkantoren. Gepassionneerde beroepskrachten en vrijwilligers uit de Rap op Stapkantoren zorgen voor een zorgzame toeleiding naar het toeristisch aanbod. 

CoAuthoringthefuturecover

Co-authoring the future of travel and hospitality

In dit artikel exploreren we de praktijken van luisteren, schrijven en delen van levensechte verhalen die de toekomst van toerisme mee vormgeven. Dit werk is een opwindende reis. Die kan jou inspireren en je verbeelding prikkelen voor de toekomst die jij zelf zou willen herschrijven.

GrootschaligLuisteronderzoekCover

Grootschalig Luisteren: Vakantie mogelijk maken voor iedereen. Hoe doen we dat?

We sprokkelden 1004 ervaringen die ons samen een gevarieerd en bijzonder boeiend beeld geven over hoe wij in Vlaanderen vakantie mogelijk maken voor elkaar. 

GrootschaligLuisteronderzoekCover

Large scale listening: holidays for everyone. How do we do it?

We collected 1004 experiences that, together, gave us a varied and fascinating picture of how we in Flanders make holidays possible for one another.