Ontmoetingstafel Armoede

Icoon van tafel

Tijdens een ontmoetingsmoment brengt een ervaringsdeskundige in de armoede een aantal inzichten in armoede en wordt er ook ingegaan op de betekenis van vakantie voor mensen met een laag inkomen. De leefwereld van mensen in armoede begrijpen begint bij bewustwording van je eigen leefwereld. Dat is de kern van deze sessie. 

 

Ervaring Liesbeth Salens, Sportimonium

 

Voordien stond Liesbeth niet zo stil bij de leefwereld van mensen die in armoede leven. ‘Ik was meer begaan met armoede in bijvoorbeeld India en Afrika. Eigenlijk had ik weinig besef van armoede in ons eigen land,’ zegt Liesbeth. Het trof haar ook dat er zoveel vooroordelen leven in de samenleving. ‘Mensen hebben recht op vakantie, en kunnen perfect zelf beslissen hoe ze hun vakantie indelen. Als een vakantieganger met een klein budget een flesje wijn wil bestellen bijvoorbeeld, hoeven uitbaters van verblijven of attracties daar echt niet over te oordelen.’

Of de vorming ook leidde tot nieuwe initiatieven in het Sportimonium? ‘Natuurlijk willen we oog hebben voor kwetsbare groepen. Het Sportimonium wil een ruim publiek bereiken met bijzondere aandacht voor mensen met een verminderde mobiliteit. We hanteren ook voordeeltarieven voor mensen met een klein budget. Ik zal met mijn collega’s overleggen wat we nog meer kunnen doen. Tips van het Steunpunt Vakantieparticipatie zijn daarbij overigens van harte welkom.