Voortrajecten Forum Iedereen Verdient Vakantie 2016: the making of

Het Forum Vakantieparticipatie 2016 was het vertoningsmoment van een 15-tal creatieve voortrajecten rond het belang van vakantie. In deze making of the Forum zie je een samenvatting van al deze projecten.