Criteria Kind & Gezin

We gebruiken onderstaande lijst (gebaseerd op de criteria Kind & Gezin) als hulpmiddel bij het screenen van het doelpubliek voor het kortingstarief en dus ook als hulpmiddel bij het screenen van sociale organisaties in functie van hun lidmaatschap.

Een gezin moet op minstens drie van de volgende beoordelingscriteria laag scoren om als kansarm beschouwd te worden. Indien een gezin op twee criteria laag scoort, kan er nog gekozen worden om het gezin toch als kansarm te categoriseren, mits een goede verantwoording.

1. Beschikbaar maandinkomen
Dit is het overzicht van de armoedenorm die Steunpunt Vakantieparticipatie in 2023 hanteert:
Het inkomen waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle netto-inkomsten (loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur, …) per jaar of maand.

Een gezin is: één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband).

Huishouden bestaat uit:Inkomen per maand:
Alleenstaande€ 1366
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar€ 2049
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind€ 2459
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen€ 2869
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 3 kinderen€ 3279
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind€ 1776
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen€ 2186

Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar mag je € 683 erbij tellen. 
Per extra kind jonger dan 14 jaar mag je € 410 erbij tellen. 

Bron: Statbel (2023) 

2. Opleiding ouders
Lager Onderwijs, Beroepsonderwijs, Buitengewoon Onderwijs, niet beëindigd lager secundair onderwijs en/of analfabeet.

3. Arbeidssituatie ouders
Precaire tewerkstelling, werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of werkzaam in beschutte werkplaats.

4. Laag stimulatieniveau
Laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden verzorging kinderen.

5. Huisvesting
Verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning; te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen.

6. Gezondheid
Zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.
 

Als men 3/6 scoort, is men kansarm
2/6 geeft interpretatiemogelijkheid
1/6 = niet kansarm