Kortrijk - Al Minara

Rap op Stap Al Minara

Leiestraat 22
lokaal 1.1 (1e verdieping)
8500 Kortrijk

Contact: rapopstapalminara@outlook.com

Openingstijden:
Vrijdag van 13.00u tot 16.30u