Armoededrempel

Hieronder vind je een overzicht van de armoedenorm die we gebruiken. Het inkomen waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle inkomsten (loon, uitkering, pensioen, inkomsten van huur,…) per jaar of maand. Je kan het getal vinden in de kolommen net boven 'berekening van de aanslag'. 

Een gezin is: één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband). 

Om te weten of iemand op basis van het inkomen recht heeft op korting, kijk je naar het meest recente aanslagbiljet in personenbelasting. Dan neem je het gezamenlijk belastbaar inkomen en dat deel je door 12 (maanden). Vervolgens kijk je naar de gezinssamenstelling. Als het bijvoorbeeld gaat over een gezinshoofd waar nog een partner en twee kinderen onder 14 jaar (dat zie je op het attest van gezinssamenstelling) bij inwonen, dan mag het maandelijks inkomen (op het aanslagbiljet in personenbelasting) niet hoger zijn dan:

Huishouden bestaat uit:Inkomen per maand:
Alleenstaande€ 1366
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar€ 2049
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind€ 2459
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen€ 2869
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind€ 1776
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen€ 2186

Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar mag je € 683 erbij tellen. 
Per extra kind jonger dan 14 jaar mag je € 410 erbij tellen. 

Bron: Statbel (2023) 

Zit het gezin onder dit maandelijkse inkomen, dan hebben ze recht op korting.  

Heb je een specifieke vraag? Neem gerust contact met ons op.