Tabel armoededrempel

Hieronder vind je een overzicht van de armoedenorm die wij gebruiken. Het inkomen waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle inkomsten (loon, uitkering, pensioen, inkomsten van huur,…) per jaar of maand. Je kan het getal vinden in de kolommen net boven 'berekening van de aanslag'.

Een gezin is: één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband).

Om te weten of iemand op basis van het inkomen in aanmerking komt, kijk je naar de meest recente aanslagbiljet in personenbelasting. Dan neem je het gezamenlijk belastbaar inkomen en dat deel je door 12 (maanden). Vervolgens kijk je naar de gezinssamenstelling. Als het bijvoorbeeld gaat over een gezinshoofd waar nog een partner en twee kinderen onder 14 jaar (dat zie je op het attest van gezinssamenstelling) bij inwonen, dan mag het maandelijks inkomen (op het aanslagbiljet in personenbelasting) niet hoger zijn dan:

De berekening: 

Gezinshoofd 1187 euro
+
Partner (inwoner boven de 14 jaar) 594 euro
+
2 kinderen onder 14 jaar: 2 x 356 euro
=
2493 euro

Zit het gezin onder dit maandelijkse inkomen, dan hebben ze sowieso recht op de sociale tarieven. 
 

Huishouden bestaat uit: Inkomen per maand:
Alleenstaande € 1.187,00
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar € 1.781,00
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind € 2.137,00
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen € 2.493,00
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 3 kinderen € 2.849,00
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind € 1.543,50
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen € 1.899,00

Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar mag je € 594  erbij optellen
Per extra kind jonger dan 14 jaar mag je € 356 erbij optellen

Bron: Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen, basis van berekening: European Union Statistics on Income and Living Conditions 2016 (EU-SILC)

Voor een andere gezinssamenstelling en de bijbehorende armoededrempel, neem gerust contact met ons op.