Missie en visie

We geloven in de positieve effecten van vakantie en willen dat iedereen die kan ervaren. Vrije tijd en toerisme zijn belangrijk voor lichaam en geest. Iemand die zich goed voelt in z’n vel, functioneert beter. Iemand die zich gewaardeerd voelt, kijkt positief naar de samenleving. Iedereen verdient vakantie!

Sociaal toerisme heeft de ambitie om in de vakantieketen alle drempels die een individu/groep niet op eigen krachtkan overwinnen weg te werken. Hiervoor is samenwerking noodzakelijk tussen partners die werken vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie.

Deze toekomstgericht visie stimuleert maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemerschap en draagt bij aan de bekende duurzame triple P: People - Planet- Prosperity.

Kwaliteitsvolle vakanties in ieders bereik brengen, is dus ook investeren in de open blik van toekomstige generaties en een verzekering voor onze samenleving. Deze aandacht voor gelijkwaardigheid behoort tot het DNA van onze bestemming (sociaal kapitaal).