De vlinder staat symbool voor transformatie, voor de kracht die je in jezelf hebt om te groeien en te veranderen.

lichtgele vlinders die wegvliegen

Participatie als doel, middel en uitgangspunt

Alle partners in het Netwerk onderschrijven dat deelname aan vrije tijd en toerisme een mensenrecht is. Het is een gezamenlijk doel geworden om de participatie aan toerisme te verhogen. De vakantieketen wordt daarbij onderzocht volgens het principe van de 7B’s. Is het aanbod: betaalbaar, bekend, bereikbaar, beschikbaar, begrijpbaar, bruikbaar en betrouwbaar?

Samenwerking gaat verder dan win-win logica

Hoe krijg je al die partners op één lijn? En hoe zorg je ervoor dat een netwerk oplossingsgericht en ambitieus blijft? Samenwerken is enorm boeiend en verrijkend, maar eenvoudig is het niet. Als veel verschillende perspectieven van mensen en organisaties samenkomen, dan dreigt één logica het vaak over te nemen en gaan de verschillen verloren of barst de samenwerking in onenigheid uit elkaar.

De drie rollen van de overheid

Het Steunpunt Vakantieparticipatie heeft het samenwerkingsverband geïnitieerd en Iedereen Verdient Vakantie blijft het faciliteren. Het eigenaarschap is gedeeld en de samenwerking vertrekt vanuit de kerncompetenties van elke partner. Iedereen draagt bij vanuit de eigen kennis en kracht.

Missie en Visie

We geloven in de positieve effecten van vakantie en willen dat iedereen die kan ervaren. Vrije tijd en toerisme zijn belangrijk voor lichaam en geest. Iemand die zich goed voelt in z’n vel, functioneert beter. Iemand die zich gewaardeerd voelt, kijkt positief naar de samenleving. Iedereen verdient vakantie!

Het kader & actieterrein

Complexe problemen aanpakken door een netwerk te verbinden is een unieke aanpak, maar niet in het luchtledige. Het Steunpunt dat het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie faciliteert is deel van Toerisme Vlaanderen en werkt in het wettelijke kader van de Vlaamse overheid, het decreet Toerisme voor allen (2003), het Vlaams regeerakkoord 2014-2019; de beleidsnota toerisme 2014-2019, Vlaams actieplan armoede bestrijding (VAPA), Actieplan gelijke kansen en het Vlaams jeugdbeleidsplan (VJBP).

Drempels wegwerken

Kansen creëren en kansen geven, leidt niet automatisch tot kansen effectief aangrijpen en dus een verhoogde deelname. Participatie bevorderen is een moeilijke evenwichtsoefening, dit leerden we al snel van alle sociale organisaties die zich engageerden. Kortingen alleen zijn niet voldoende, want de financiële drempel is niet de enige die overwonnen moet worden.

Het netwerk Iedereen Verdient Vakantie is uniek en bijzonder. Meer dan 2000 partners verbinden hun krachten om het recht op vakantie waar te maken. Een succesvol partnerschap waarin Iedereen die de missie onderschrijft z'n steen(tje) kan bijdragen.
 

Wat is onze missie? Elke Vlaming kan op een zelfgekozen manier deelnemen aan toerisme.
Welke visie hanteren we hierin? Iedereen is gelijkwaardig. We werken exclusief waar nodig en op maat waar nodig.
Wat zijn onze werkingsprincipes? We werken participatief, co-creatief, kwalitatief en altijd vanuit de sterkte van onze partners.
Hoe doen we dat? Door kruisbestuiving, door de kwaliteit te bewaken en initiatieven te initiëren en te faciliteren.
 

De beleidsnota Toerisme 2014-2019 verwoordt de ambitie om toerisme binnen het bereik van elke Vlaming te brengen. Toerisme steunt op levende wortels. In Vlaanderen is vakantie een basisrecht van iedereen - ook voor wie met weinig moet rondkomen of met een beperking door het leven gaat. Toegankelijkheid is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van wat we te bieden hebben. We streven dan ook naar een aanbod voor elke leeftijd, voor elke budget, voor elke Vlaming, met of zonder beperking.

'De hele week stond in het teken van de kinderen. Ze genoten volop, ook van de daguitstappen. We hebben samen zoveel plezier gehad! En als zij gelukkig zijn, dan ik ook.'

‘Het schoonste is het menselijk contact dat groeit tijdens de uitstappen. Als je nadien iemand van de groep weer tegenkomt, dan is het vertellen, vertellen, vertellen over de uitstappen.’

‘Op vakantie gaan betekent opnieuw moed vinden. Als je ’t moeilijk hebt, dan word je af en toe  ‘crazy’ van alles wat er in je hoofd omgaat. Tijdens een uitstap kan je die knop eens uitzetten. Klik. En daarna kan je er terug tegenaan.’ 

'Mensen met een psychische kwetsbaarheid krijgen op vakantie kansen om tussen gewone mensen te zijn, gewone dingen te doen en hun gevoel van zelfwaarde weer op te bouwen.’