Missie

Het netwerk iedereen verdient vakantie is uniek en bijzonder. Meer dan 2000 partners verbinden hun krachten om het recht op vakantie waar te maken. Een succesvol partnerschap waarin Iedereen die de missie onderschrijft z'n steen(tje) kan bijdragen.

Wat is onze missie? Elke Vlaming kan op een zelfgekozen manier deelnemen aan toerisme.

Welke visie hanteren we hierin? Iedereen is gelijkwaardig. We werken exclusief waar nodig en op maat waar nodig.

Wat zijn onze werkingsprincipes? We werken participatief, co-creatief, kwalitatief en altijd vanuit de sterkte van onze partners.

Hoe doen we dat? Door kruisbestuiving, door de kwaliteit te bewaken en initiatieven te initiëren en te faciliteren.

De beleidsnota Toerisme 2014-2019 verwoordt de ambitie om toerisme binnen het bereik van elke Vlaming te brengen.

Toerisme steunt op levende wortels. In Vlaanderen is vakantie een basisrecht van iedereen - ook voor wie met weinig moet rondkomen of met een beperking door het leven gaat. Toegankelijkheid is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van wat we te bieden hebben.

We streven dan ook naar een aanbod voor elke leeftijd, voor elke budget, voor elke Vlaming, met of zonder beperking.

Meer lezen?

Vakantie is goed voor de familiebanden'De hele week stond in het teken van de kinderen. Ze genoten volop, ook van de daguitstappen. We hebben samen zoveel plezier gehad! En als zij gelukkig zijn, dan ik ook.'

Deblie, vakantieganger

Vakantie is goed voor je gezondheid'Mensen met een psychische kwetsbaarheid krijgen op vakantie kansen om tussen gewone mensen te zijn, gewone dingen te doen en hun gevoel van zelfwaarde weer op te bouwen.’

Dorien en Jolien, vrijetijdstrajectbegeleiders

Vakantie is goed voor de zelfredzaamheid‘Het schoonste is het menselijk contact dat groeit tijdens de uitstappen. Als je nadien iemand van de groep weer tegenkomt, dan is het vertellen, vertellen, vertellen over de uitstappen.’

René, Buddy bij Al-Arm

Rust en vernieuwing‘Op vakantie gaan betekent opnieuw moed vinden. Als je ’t moeilijk hebt, dan word je af en toe  ‘crazy’ van alles wat er in je hoofd omgaat. Tijdens een uitstap kan je die knop eens uitzetten. Klik. En daarna kan je er terug tegenaan.’ 

Marina, Rap op stap Dendermonde

Heb je een vraag?

Tel. 02 588 04 49 of 1700 (gratis)

Mail ons

Adres:
Iedereen Verdient Vakantie
Grasmarkt 61
1000 Brussel 

We zijn elke werkdag bereikbaar van 9u tot 17u.